12. Fomento de la reutilización de la información pública

12. Fomento de la reutilización de la información pública

L'objectiu es afavorir entre la societat la reutilització d'informació pública de les Administracions valencianes, en virtut del que establix la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Per a això, es posaran en marxa mesures que impulsen el desenrotllament de nous servicis i aplicacions de valor afegit per a la ciutadania i les empreses de la Comunitat. En concret, es fomentarà la creació d'aplicacions relacionades amb el turisme i altres projectes innovadors per al tractament i la reutilització d'estes dades, donant suport al sector TIC valencià.

Imagen ciudadania

Ciutadania