21. Apoyo a la ciberseguridad para pyme

21. Apoyo a la ciberseguridad para pyme

L'objectiu és augmentar la confiança de les empreses en el món digital i afavorir l'ús segur de la informació. Per a això, s'uniran esforços de tots els agents implicats, professionals i experts, per a la conscienciació i el suport en ciberseguretat, especialment a les pime, per a afavorir el seu desenrotllament digital segur.

Així, s'impulsarà la capacitació en seguretat de la informació i s'oferiran servicis de suport per a garantir l'ús segur de les TIC en tots els processos de negoci. També es potenciarà la col·laboració entre professionals i experts per a potenciar l'ús d'instruments tant per a l'ús segur de les TIC com per a la reacció davant d'incidents (p. ex. arbitratge professional, pericials especialitzades, etc.).

Imagen ciudadania

Ciutadania