T'interessa

Banner Bandera Europea

25. Desarrollo de una cultura TIC en las empresas valencianas

25. Desarrollo de una cultura TIC en las empresas valencianas

En col·laboració amb els agents socials i econòmics, la Generalitat posarà en marxa un conjunt d'actuacions per a millorar la capacitació digital dels emprenedors i els treballadors de les empreses valencianes. D'esta manera, s'afavorirà la creació d'una cultura TIC de base que enfortisca i oriente la demanda TIC gràcies a un millor coneixement de les possibilitats de millora que oferixen a tots els processos de negoci.

Per a això, es durà a terme una anàlisi de les necessitats formatives, a tots els nivells, i s'afavoriran els acords entre associacions empresarials i de treballadors, col·legis professionals, universitats i altres centres formatius públics i privats, que permeten satisfer-les. Així mateix, s'establiran incentius per a l'accés a la formació en TIC dels treballadors i per a la realització de pràctiques d'ocupació en les pime.

Imagen Economia

Economia