T'interessa

Banner Bandera Europea

26. Apoyo a la incorporación de las TIC para la mejora de la competitividad de las empresas valencianas

26. Apoyo a la incorporación de las TIC para la mejora de la competitividad de las empresas valencianas

Es posaran en marxa mesures que afavorisquen l'ús de les TIC en les empreses valencianes, en particular en les pime, com a element de millora de la competitivitat. Per a això, s'impulsarà l'adopció de solucions tecnològiques que faciliten els processos d'innovació, siga en productes (béns o servicis), processos, mercats, organització, gestió, etc.

Unint els esforços dels distints agents implicats (associacions empresarials, cambres de comerç, col·legis professionals, instituts tecnològics, universitats, etc.), es preveu entre altres, les actuacions següents:

  • Incentivar projectes d'innovació empresarial a través de les TIC (una de les tecnologies clau per a la innovació, Key Enabling Technology, KET) en la producció de béns o servicis. Entre altres, es donarà suport als projectes que utilitzen solucions basades en el model de computació en el núvol (cloud computing), tecnologies NFC, CRM, factura electrònica, màrqueting en línia o teletreball.

  • Oferir assessorament personalitzat, suport a la implantació in situ de solucions i acompanyament continuat fins a la integració de TIC en el negoci.

  • Facilitar el contacte entre les pime i els professionals del sector TIC valencià, a través de la realització de trobades, jornades i seminaris formatius amb l'objectiu d'afavorir la correspondència entre la demanda i l'oferta de solucions innovadores a la Comunitat.

Imagen Economia

Economia