T'interessa

Banner Bandera Europea

29. Favorecer la especialización del hipersector TIC valenciano alrededor de los procesos de innovación de otros sectores

29. Favorecer la especialización del hipersector TIC valenciano alrededor de los procesos de innovación de otros sectores

S'afavorirà la creació de clústers o ecosistemes regionals en TIC altament especialitzats, al voltant de la innovació dels sectors productius prioritaris (p. ex. agroalimentari, servicis logístics, turisme, etc.) i de les administracions públiques (p. ex. salut, educació, servicis públics digitals). L'especialització d'estos clústers estarà alineada amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV), de manera que el sector TIC valencià es beneficie d'eixa concentració de l'activitat econòmica en uns sectors prioritaris i que, al seu torn, constituïsca un motor per a la innovació d'estos (les TIC com a Tecnologies Facilitadores Essencials - Key Enabling Technology o KET-).
S'impulsarà la col·laboració en matèria d'I+D+i de les empreses líders en cada un dels sectors productius (eixos prioritaris de desenrotllament identificats en RIS3 CV), amb les pime del sector TIC. Açò potenciarà l'efecte arrossegament de l'esforç innovador de les empreses tractores en els sectors més representatius de l'economia valenciana, en el sector TIC de la Comunitat. En particular, es generaran centres d'innovació per a les pime turístiques que afavorisquen l'establiment de relacions amb socis tecnològics que ajuden les empreses a consolidar-se tecnològicament i impulsen la seua internacionalització.

S'afavorirà l'efecte d'arrossegament dels processos de modernització de les Administracions Públiques i, per a això, la Generalitat impulsarà la col·laboració entre les distintes Administracions Públiques per a consolidar la demanda de solucions tecnològiques. Així mateix, s'incentivarà la col·laboració entre empreses complementàries i amb agents generadors de coneixement, com ara universitats i organismes d'investigació, que permeta donar solucions excel·lents amb la massa crítica suficient per a competir en un mercat global.

Imagen Economia

Economia