T'interessa

Banner Bandera Europea

3. Sistemas de salud interoperables

3. Sistemas de salud interoperables

L'objectiu és continuar aprofundint el desenrotllament de solucions tècniques per a la integració de sistemes, així com en la implementació de noves estratègies que permeten abordar amb garanties la cooperació transfronterera, així com els nous models de negoci, ja siga en el Sistema Nacional de Salut (SNS) com amb els Estats membres de la UE (Espai Europeu de la Sanitat Electrònica) i les entitats privades proveïdores de servicis sanitaris.

Imagen ciudadania

Ciutadania