35. Impulsar el uso de las TIC a los propios procesos formativos: eLearning, bLearning y mLearning

35. Impulsar el uso de las TIC a los propios procesos formativos: eLearning, bLearning y mLearning

L'objectiu és combinar, en un entorn d'aprenentatge semipresencial (blended learning o bLearning), els mètodes presencials amb la formació recolzada en la tecnologia, com poden ser les plataformes d'aprenentatge electrònic (eLearning), les de cursos d'aprenentatge massiu i obert (MOOC) i l'aprenentatge electrònic mòbil (mobile learning o mLearning) a través de telèfons intel·ligents i tauletes tàctils. Tot això en un entorn harmònic de formació globalment orientat a l'aprenentatge ubic (ubiquitous learning o uLearning), i crear un ambient que permeta l'aprenentatge en qualsevol lloc.

Per a això, es fomentarà la creació de continguts formatius en línia per a qualsevol sector i, en particular, per al sector turístic. A més, es durà a terme la dotació tecnològica integral en la xarxa de centres de formació per a implantar metodologies d'innovadores. D'altra banda, es posarà en marxa un pla formatiu d'innovació metodològica en l'ús de les TIC que comprenga cursos de capacitació metodològica per als que participen en el procés de la formació per a l'ocupació (formadors, responsables i tècnics). 

Imagen Economia

Economia