T'interessa

Banner Bandera Europea

37. Plan para el impulso del perfil profesional en TIC

37. Plan para el impulso del perfil profesional en TIC

La Generalitat, en col·laboració amb tots els agents econòmics i socials implicats, prepararà un pla per a impulsar el perfil del professional TIC a la Comunitat, que inclourà actuacions per a incorporar la formació en TIC en els continguts curriculars dels nivells bàsics del sistema educatiu.

Quant a les carreres universitàries tecnològiques, s'impulsarà la formació de més especialistes en TIC, a través d'actuacions per a augmentar el nombre de vocacions cap a este tipus d'estudis. Així mateix, s'afavorirà l'actualització àgil dels continguts curriculars (p. ex. computació en el núvol, desenrotllament de videojocs, etc.).

Imagen Economia

Economia