T'interessa

Banner Bandera Europea

39. Desarrollo de ecosistemas regionales de innovación en TIC (ICT Living Labs)

39. Desarrollo de ecosistemas regionales de innovación en TIC (ICT Living Labs)

S'afavorirà el desenrotllament d'ecosistemes per a la innovació en TIC, basats en la integració de les necessitats i les particularitats del teixit social i productiu local en els processos d'innovació i investigació en TIC, els anomenats Living Labs.

En este entorn, es desenrotllaran nous productes i servicis, que responguen als requeriments establits, i s'obtindrà un doble benefici: d'una banda, que els resultats de la I+D+i encaixen amb les expectatives del mercat valencià i que, així, generen ocupació local de qualitat; i de l'altra, que la innovació en TIC es traduïsca en beneficis per al territori per mitjà de la seua aplicació directa en el sector públic, privat i en el tercer sector.

Imagen Economia

Economia