39. Desarrollo de ecosistemas regionales de innovación en TIC (ICT Living Labs)

39. Desarrollo de ecosistemas regionales de innovación en TIC (ICT Living Labs)

S'afavorirà el desenrotllament d'ecosistemes per a la innovació en TIC, basats en la integració de les necessitats i les particularitats del teixit social i productiu local en els processos d'innovació i investigació en TIC, els anomenats Living Labs.

En este entorn, es desenrotllaran nous productes i servicis, que responguen als requeriments establits, i s'obtindrà un doble benefici: d'una banda, que els resultats de la I+D+i encaixen amb les expectatives del mercat valencià i que, així, generen ocupació local de qualitat; i de l'altra, que la innovació en TIC es traduïsca en beneficis per al territori per mitjà de la seua aplicació directa en el sector públic, privat i en el tercer sector.

Imagen Economia

Economia