44. Ventanilla única de telecomunicaciones

44. Ventanilla única de telecomunicaciones

La Generalitat posarà en marxa un punt únic d'accés a la informació relativa a les condicions i als permisos necessaris per al desplegament de xarxes de telecomunicacions a la Comunitat i es coordinarà amb les distintes Administracions per a integrar la informació, rebre les peticions de permisos i redirigir-los a les autoritats competents.

El punt únic d'accés facilitarà la coordinació entre Administracions, reduirà les càrregues administratives i millorarà la transparència i el tracte no discriminatori dels operadors de telecomunicacions.

Imagen Economia

Economia