53. Promoción del uso de los servicios

53. Promoción del uso de los servicios

Un problema recurrent de la prestació de servicis electrònics és que els seus nivells d'ús tendixen a estancar-se en nivells molt baixos, llevat que siguen obligatoris com és el cas d'alguns servicis per a empreses. Un dels objectius serà, per tant, promocionar este ús sobre la base de l'estudi d'inhibidors.

Imagen Administración

Administración