T'interessa

Banner Bandera Europea

65. Interoperabilidad para la salud

65. Interoperabilidad para la salud

Desenrotllar la interoperabilitat amb altres sistemes assistencials del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de la Unió Europea. Per a això, s'aprofitaran els avanços realitzats en els últims anys, entre els quals destaquen la integració de la història de salut electrònica, l'adopció homologada d'estàndards de documentació clínica, l'homologació de la Història Clínica Resumida o patient summary, així com la capacitat d'intercanviar informació a nivell nacional allí on han adoptat els criteris de la Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut (HCDSNS)

Imagen Administración

Administración