T'interessa

Banner Bandera Europea

66. Gobierno TIC y gestión del cambio

66. Gobierno TIC y gestión del cambio

La Generalitat ha posat en marxa la centralització de la gestió dels recursos i servicis TIC de la Generalitat en un únic departament, la Direcció General de Tecnologies de la Informació. Este canvi de model suposa la ruptura amb un model de gestió distribuïda vigent més de 30 anys, en què les conselleries tenien autonomia pressupostària i funcional en l'àmbit de les TIC.

Atesa la rellevància i la dificultat d'este procés de reorganització, cal posar en marxa una sèrie d'actuacions per a gestionar el canvi cap a un nou model de Govern TIC en la Generalitat que garantisca la gestió eficient i eficaç dels recursos, la qualitat dels servicis TIC que es presten a tota l'organització i la governança estratègica, financera i operativa. Entre altres mesures, es preveu l'adopció de marcs de referència per a la gestió de les TIC i la formació del personal TIC directiu i tècnic en aspectes relatius a la governança. Esta actuació inclou, expressament, la gestió centralitzada i el govern TIC de Sanitat als efectes del desenrotllament de l'Agenda Digital.

Imagen Administración

Administración