T'interessa

Banner Bandera Europea

68. Reutilización del software

68. Reutilización del software

En un context general de racionalització dels actius TIC de la Generalitat, es durà a terme la reutilització del codi sobre el qual la Generalitat posseïsca drets de propietat intel·lectual, en un entorn de cooperació entre Administracions (tal com preveu l'art. 45 de la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics. El concepte comprén tant la reutilització d'aplicacions completes com de mòduls, llibreries, subrutines, components, etc., destinats a desenrotllar noves aplicacions i tant a la reutilització interna de la mateixa Generalitat com externa per part d'altres Administracions valencianes o espanyoles. 

Imagen Administración

Administración