T'interessa

Banner Bandera Europea

7. Capacitación TIC de docentes

7. Capacitación TIC de docentes

Les competències professionals del professorat han d'incloure una contínua actualització en TIC. Així mateix, s'han d'establir uns requisits mínims quant a coneixements acreditats per als docents, que permeten assegurar que són capaços de reconéixer, utilitzar i produir amb les ferramentes TIC disponibles i futures.

Imagen ciudadania

Ciutadania