T'interessa

Banner Bandera Europea

70. Sistemas de información en la Administración de Sanidad

70. Sistemas de información en la Administración de Sanidad

En esta actuació s'inclouen els projectes d'innovació tecnològica de caràcter sectorial corresponents a la gestió del sistema sanitari públic valencià. Entre els projectes específics a posar en marxa destaquen els següents:

  • Suport a la presa de decisions en l'àmbit sanitari.

  • Sistema per a generar coneixement de gestió a partir del tractament de les dades (p. ex. anàlisi i avaluació de la qualitat i de l'eficiència dels centres assistencials).

  • Sistemes de gestió integral de recursos humans.

  • Sistema integrat d'informació per a la gestió de recursos humans en tots els centres sanitaris.

  • Sistemes per a la gestió econòmica i logística.

  • Sistemes per a la gestió economicoassistencial.

Imagen Administración

Administración