Visualització de contingut web

70. Sistemas de información en la Administración de Sanidad

En esta actuació s'inclouen els projectes d'innovació tecnològica de caràcter sectorial corresponents a la gestió del sistema sanitari públic valencià. Entre els projectes específics a posar en marxa destaquen els següents:

  • Suport a la presa de decisions en l'àmbit sanitari.

  • Sistema per a generar coneixement de gestió a partir del tractament de les dades (p. ex. anàlisi i avaluació de la qualitat i de l'eficiència dels centres assistencials).

  • Sistemes de gestió integral de recursos humans.

  • Sistema integrat d'informació per a la gestió de recursos humans en tots els centres sanitaris.

  • Sistemes per a la gestió econòmica i logística.

  • Sistemes per a la gestió economicoassistencial.

Imagen Administración

Administración