T'interessa

Banner Bandera Europea

Ciudadania_Linea_1_4

Ciudadania_Linea_1_4

Les TIC faciliten la interacció i la comunicació entre l'Administració i la ciutadania, oferixen noves vies per a l'intercanvi d'informació i coneixement i per a la participació activa del ciutadà en els assumptes públics. Les Administracions Públiques han d'aprofitar les noves formes de col·laboració i de relació per mitjà de la tecnologia per a ser més transparents, incrementar l'intercanvi d'informació i coneixement amb la societat per a crear noves oportunitats i oferir servicis públics que s'ajusten a les necessitats dels seus ciutadans.

El paradigma de govern obert (open government) que adopten els governs del nostre entorn contribuïx a facilitar esta transformació. Està basat a oferir accés a la informació pública (open data) i a facilitar la col·laboració per al disseny, la producció i la provisió de servicis públics. Implica, també, oferir transparència sobre els processos i les decisions públiques i fomentar la participació activa de la ciutadania.

La informació pública és aquella que els organismes públics són capaços de produir i arreplegar i que és considerada un recurs valuós, capaç d'impulsar l'economia digital. La reutilització d'esta informació permet, a més de beneficiar la ciutadania, estimular la creació de nous mercats, negocis i ocupació al voltant del valor afegit que oferix la informació original oferida per les Administracions.

S'estima que el benefici econòmic derivat d'obrir estos recursos suposarà a la UE aproximadament 40 bilions d'euros anuals i que l'explotació de les dades (big data) per part dels 23 majors Estats europeus podria reduir els costos administratius entre un 15 i un 20 per cent.

Imagen ciudadania

Ciutadania