T'interessa

Banner Bandera Europea

Economia_Linea_2_1

Economia_Linea_2_1

Les TIC són, indubtablement, un element fonamental per a aconseguir que les empreses siguen més eficients i competitives en un mercat cada vegada més global. L'aplicació de les TIC al procés productiu, incloent-hi les activitats de major valor afegit (disseny, fabricació, màrqueting, direcció, etc.) són vectors de productivitat i de capacitat de competir.

Per a poder identificar les oportunitats d'innovació que oferixen les TIC és necessari estendre una cultura de base en les empreses valencianes. El suport a l'adquisició de tecnologia s'ha de complementar, per tant, amb actuacions de conscienciació, suport professional i capacitació TIC per a treballadors i ocupadors.

Per a afavorir l'ús de les TIC en les empreses, la Generalitat exercirà un doble paper. D'una banda, una regulació activa de la preferència dels intercanvis electrònics entre les empreses i les Administracions valencianes en tributació i pagaments, facturació, processos administratius, contractació etc., tindrà un efecte catalitzador per a la incorporació de les TIC en el teixit empresarial.

D'altra banda, la Generalitat posarà en marxa actuacions específiques que afavorisquen la competitivitat de les empreses valencianes a través de les TIC, en el marc de les polítiques generals per a la innovació i la competitivitat empresarial: l'Estratègia de Política Industrial de la Comunitat Valenciana Visió 2020 i l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent en Investigació i Innovació (RIS3 Comunitat Valenciana), i unirà els esforços dels distints agents implicats (associacions empresarials, cambres de comerç, col·legis professionals, instituts tecnològics, universitats, etc.). 

Imagen Economia

Economia