T'interessa

Banner Bandera Europea

Administracion_Linea_3_2

Administracion_Linea_3_2

Els grans avanços en Administració electrònica han tingut lloc en aquells àmbits que afecten la relació de l'Administració amb la ciutadania, la qual cosa es coneix com Front Office (seu electrònica, registre, notificacions, identitat digital, etc.), enfront dels relacionats amb la tramitació interna o la resolució d'expedients.

La tramitació electrònica va més enllà de la mera gestió electrònica d'expedients, en especial si està basada en documents, ja que implica connectar amb el registre i digitalitzar la totalitat dels documents que es remet en paper, notificar la resolució dels expedients i crear l'Arxiu Electrònic.

La Generalitat Valenciana perseguix aconseguir la tramitació electrònica de la cadena completa, des de la presentació de documentació per part dels interessats fins a la resolució d'expedients pels gestors públics, tot això basant-se en documents i expedients electrònics, segons les prescripcions de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Este procés tindrà beneficis, no sols per a la millora de l'eficàcia i l'eficiència de l'Administració sinó també per al medi ambient per la reducció de l'ús de paper i consum energètic.

Imagen Administración

Administración