T'interessa

Banner Bandera Europea

Administracion_Linea_3_4

Administracion_Linea_3_4

El Govern valencià ha posat en marxa un nou model centralitzat per a la gestió dels recursos i servicis TIC de la Generalitat. L'objectiu fonamental d'este canvi és impulsar la innovació tecnològica en l'Administració amb un ús eficient de recursos. El nou model centralitzat permet eliminar gastos redundants, aprofitar les sinergies entre els distints departaments i obtindre els estalvis propis de les economies d'escala.

Este canvi de model també ha reunit en un departament les competències per a impulsar l'ús de les TIC dins i fora de l'Administració, açò és, la innovació tecnològica en la Generalitat i el desenrotllament de la societat digital a la Comunitat Valenciana. D'esta manera, es potencia l'efecte dinamitzador que té el procés d'innovació tecnològica en l'Administració, com a motor de la incorporació de les TIC en l'economia i en la societat valencianes. L'objectiu de la Generalitat és combinar la racionalització de recursos TIC amb una profunda innovació tecnològica i arquitectural d'estos.

Imagen Administración

Administración