T'interessa

Banner Bandera Europea

Fondos Estructurales

Fondos Estructurales

L'Agenda Digital valenciana i la RIS3 CV són dos estratègies regionals paral·leles i prioritàries, en quant que definixen les opcions de la Comunitat a percebre finançament dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus.

D'altra banda, els Programes Operatius (PO) regionals han de guardar coherència amb el Marc Estratègic Comú (MEC) que regix l'assignació de fons comunitaris i que establix onze objectius temàtics, dels quals dos són especialment rellevants per a l'Agenda Digital:

En el seu Programa Operatiu, la Comunitat Valenciana ha de concretar quines inversions té previstes entre 2014 i 2020, especialment en estos dos objectius. La RIS3 de la Comunitat, d'una banda, establix quines seran les prioritats en I+D+i per a complir l'objectiu 1. D'una altra, l'Agenda Digital constituïx el marc estratègic regional per a aconseguir fonamentalment l'objectiu 2, que permetrà definir quines actuacions en matèria de TIC seran susceptibles de rebre finançament comunitari.