T'interessa

Banner Bandera Europea

Horizonte 2020

Horizonte 2020

Horizonte 2020

Horitzó 2020 és l'instrument financer que implementarà els principis de l'anomenada Unió per la Innovació, una iniciativa emblemàtica d'Europa 2020 dirigida a assegurar la competitivitat global de la UE. Entre 2014 i 2020 i amb un pressupost de 80.000 milions d'euros, el nou programa de la UE per a la investigació i la innovació perseguix crear les condicions necessàries per al creixement i el foment de l'ocupació a Europa.

Horitzó 2020 reunirà tot el finançament existent fins ara en matèria d'investigació i innovació en la UE, substituint el Programa Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic (PM), el Programa Marc de Competitivitat i Innovació (CIP) i els fons de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT). Així, finançarà totes les etapes del procés d'innovació, des de la investigació bàsica a la comercialització.

L'objectiu general de la investigació i la innovació en TIC davall Horitzó 2020 és portar els beneficis derivats dels avanços en estes tecnologies fins als ciutadans i les empreses per a fer front als reptes socials d'Europa. Concretament, Horitzó 2020 donarà suport al desenrotllament de les TIC per a la ciència, les TIC per al lideratge industrial i les TIC per als reptes socials.