T'interessa

Banner Bandera Europea

Agenda Digital - Objectius

Agenda Digital - Objectius

L'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV) constituïx el marc estratègic regional per a avançar en el desenrotllament de la societat digital i expressa el ferm propòsit de la Generalitat d'establir un pla per a impulsar l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a motor del creixement econòmic sostenible i de l'ocupació de qualitat en el període 2014-2020.

La Comissió Europea va incloure el creixement intel·ligent com una de les seues prioritats en l'estratègia comunitària Europa 2020 i va desenrotllar l'Agenda Digital per a Europa com una de les seues iniciatives emblemàtiques. Per la seua banda, el Consell de Ministres va aprovar, al febrer de 2013, l'Agenda Digital per a Espanya i diverses Comunitats Autònomes desenrotllen els seus propis plans estratègics en TIC, adaptats a les seues competències i entorn regional.

L'ADCV pretén contribuir, a través d'iniciatives concretes, a la construcció d'una economia valenciana més competitiva, amb un model productiu basat en la innovació i el coneixement, una ciutadania participativa i altament capacitada i una Administració àgil i eficient en la prestació de servicis públics en la Comunitat.

El Consell ha elaborat l'Agenda Digital valenciana des de la visió integral de les seues polítiques, com una estratègia de govern capaç de guiar cap a un objectiu comú les iniciatives relatives a les TIC. L'ADCV és coherent amb les prioritats definides per la política europea i espanyola en la matèria i identifica línies d'actuació concretes, adequades a la realitat social i econòmica valenciana. Totes les iniciatives s'han articulat entorn de tres eixos fonamentals: la ciutadania, l'Administració i l'economia digitals.