T'interessa

Banner Bandera Europea

Agenda Digital - Contacte

Agenda Digital - Contacte

La direcció i la gestió de l'ADCV està estructurada en tres òrgans que n'asseguren el desenrotllament correcte.

La Direcció Estratègica, integrada per la vicepresidenta i els consellers, determina les línies mestres d'actuació i s'encarrega d'aprovar la planificació anual i decidir sobre l'estratègia i les operacions d'ampli abast.

La Direcció Tècnica correspon a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), que presidix una comissió formada pels responsables tècnics de les distintes conselleries. Respon davant de la Direcció Estratègica i coordina els distints departaments implicats de la Generalitat i la relació amb altres Administracions. La seua missió és elaborar els plans i pressupostos anuals, així com aprovar i supervisar treballs i projectes. La Direcció Tècnica dirigix també la gestió de riscos, la contractació i l'Oficina Tècnica de l'Agenda.

L'OficinaTècnica de l'Agenda Digital és l'òrgan encarregat de gestionar l'ADCV, oferir assessorament i suport a la direcció i realitzar les tasques de difusió de resultats i comunicació. 

Edifici C90

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Servei de Telecomunicacions i Societat Digital