13. Fomento de la participación activa

13. Fomento de la participación activa

 Es posaran en marxa mesures i ferramentes participatives que faciliten la col·laboració de la societat en el procés de disseny, producció i provisió de servicis públics i que milloren la transparència dels processos i les decisions públiques, així com l'escolta activa i la comunicació en línia. Així mateix, s'afavorirà la comunicació multicanal amb la ciutadania, en particular, a través de dispositius mòbils.

Imagen ciudadania

Ciutadania