T'interessa

Banner Bandera Europea

19. Confianza del ciudadano en la Administración electrónica

19. Confianza del ciudadano en la Administración electrónica

L'objectiu és reforçar la confiança de la ciutadania en relació amb l'Administració per mitjans electrònics, desenrotllar sistemes de gestió de la seguretat en les Administracions Públiques i millorar els sistemes de prevenció, detecció i reacció davant d'incidents de seguretat.

Per a això, es desenrotllarà un sistema de gestió global de la seguretat i s'implantarà un model organitzatiu normalitzat, així com polítiques avançades i estàndards per al conjunt de l'Administració autonòmica. En particular, es fomentarà la formació específica i de prestigi en gestió de la seguretat per a personal directiu i tècnic de les Administracions.

El govern de la seguretat es basarà en un procés de millora contínua i en el compliment dels principals estàndards (ISO 27000) i la normativa aplicable. En particular l'Esquema Nacional de Seguretat i la normativa de protecció de dades, i es tindrà en compte la futura normativa comunitària en este aspecte.

D'altra banda, es potenciarà la prevenció i la detecció primerenca dels incidents de seguretat, per a la qual cosa la Generalitat disposarà del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-cv), la missió i l'abast del qual serà potenciat i ampliat.  

Imagen ciudadania

Ciutadania