T'interessa

Banner Bandera Europea

2. Soluciones tecnológicas para los ámbitos clínico-asistenciales

2. Soluciones tecnológicas para los ámbitos clínico-asistenciales

S'incorporaran les TIC a àmbits estratègics de caràcter clinicoassistencial com ara la medicina personalitzada, l'atenció a la cronicitat, la prevenció de malalties i el desenrotllament de nous productes.

Imagen ciudadania

Ciutadania