T'interessa

Banner Bandera Europea

51. Calidad de los servicios

51. Calidad de los servicios

Es continuarà amb la millora dels servicis públics digitals basant-se en el Catàleg de Servicis unificat, la gestió per processos, la fixació de nivells de servici, el desenrotllament d'un sistema de seguiment per indicadors dels nivells de satisfacció dels usuaris, etc. Així mateix, s'habilitaran els canals de participació activa adequats per a conéixer els nivells de satisfacció de ciutadans i empreses.

La Generalitat realitzarà funcions d'observació i seguiment per mitjà d'un sistema d'indicadors dels servicis públics digitals, a partir dels quals elaborar informes i noves propostes d'actuació.

Imagen Administración

Administración