Visualització de contingut web

71. Sistemas de información en la Administración de Educación

En esta actuació s'inclouen els projectes d'innovació tecnològica de caràcter sectorial corresponents a la gestió del sistema educatiu públic valencià. Entre els projectes específics destaquen els següents:

  • Sistema de gestió integral dels centres educatius.

  • Servicis electrònics integrats per als docents.

  • Servicis electrònics per a l'alumnat dels centres educatius.

  • Sistema de gestió del coneixement de l'Administració educativa, incloent-hi les universitats.

Imagen Administración

Administración