73. Sistemas de información en otros ámbitos sectoriales y de carácter corporativo

73. Sistemas de información en otros ámbitos sectoriales y de carácter corporativo

Els sistemes d'informació de l'àmbit administratiu permeten la gestió del dia a dia i la provisió de servicis públics sectorials de cada conselleria. Constituïxen més del 60 per cent de les aplicacions informàtiques de la Generalitat i el seu funcionament correcte consumix el 75 per cent dels recursos humans de Tecnologies de la Informació.

Es preveu la renovació o el desenrotllament de nous sistemes en els següents àmbits de caràcter corporatiu:

  • Sistemes per a la gestió integral de recursos humans.

  • Sistemes per a la gestió econòmica.

  • Sistemes per a l'anàlisi de dades i suport a la presa de decisions.

  • Sistema per a la gestió integral de la contractació i la facturació electrònica.

Es preveu la renovació o el desenrotllament de nous sistemes en els següents àmbits de caràcter sectorial:

  • Sistemes de gestió per a la dependència.

  • Sistemes vinculats amb l'activitat del mercat laboral (intermediació laboral i formació professional i laboral).

  • Sistemes vinculats amb l'exercici d'una activitat econòmica (indústria, comerç, consum, IVE, etc.).

  • Sistemes d'ordenació legislativa (urbanisme, territori, medi ambient, benestar social, etc.).

  • Sistemes de gestió per a la Política Agrària Comuna.

  • Sistemes de gestió d'ajudes i subvencions.

Imagen Administración

Administración