T'interessa

Banner Bandera Europea

42. Desarrollo de una plataforma avanzada de acceso a recursos de I+D en TIC

42. Desarrollo de una plataforma avanzada de acceso a recursos de I+D en TIC

La Generalitat, en col·laboració amb les universitats i els instituts tecnològics, desenrotllarà una plataforma de recursos I+D+i en matèria TIC que continga tota la informació rellevant sobre recursos d'infraestructures i coneixement i destinada tant als agents públics com a la iniciativa privada.

En este sentit, la Llei de la Ciència crea el Registre d'Instituts i Centres d'Investigació i el Registre de Personal d'Investigació i Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, que servirà de base per al desenrotllament d'una plataforma avançada en I+D+i.

Imagen Economia

Economia