34. Desarrollo de un cuerpo de contenidos digitales para el empleo y la competitividad

34. Desarrollo de un cuerpo de contenidos digitales para el empleo y la competitividad

Es desenrotllarà un repositori obert de continguts digitals relacionats amb la formació per a l'ocupació, per a compartir-lo i integrar-lo en els repositoris de continguts digitals existents, amb l'objectiu de rendibilitzar i democratitzar l'accés als recursos digitals ja existents de formació per a l'ocupació i satisfer les necessitats de qualificació professional i augmentar l'eficiència productiva.

A més, s'impulsarà el desenrotllament de continguts digitals oberts en línia (MOOC), sobre aspectes que milloren el desenrotllament de competències transversals i aplicables a mercats laborals en canvi constant, per a aconseguir una major i més dinàmica adequació de les matèries formatives als jaciments i a les oportunitats d'ocupació reals.

Imagen Economia

Economia