47. Plan de comunicación, formación y asesoramiento sobre el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones

47. Plan de comunicación, formación y asesoramiento sobre el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones

En col·laboració amb els operadors de telecomunicacions, els professionals i altres agents del sector, la Generalitat posarà en marxa plans específics per a sensibilitzar sobre els beneficis econòmics i socials del desplegament d'infraestructures de banda ampla, especialment les xarxes sense fil, fonamentalment per a municipis i ciutadans.

Així mateix, la Generalitat impulsarà i coordinarà accions de formació i assessorament tècnic a entitats locals en qüestions relatives al desplegament de xarxes de telecomunicacions.

Imagen Economia

Economia